Najvačšie hity No. 1 Pravda víťazí

 1. Šlabikár
 2. Kúpim si kilo lásky
 3. O nás
 4. Priateľ
 5. Schody do seba
 6. Vo velkej škole dní
 7. Neváham
 8. Skúsime to cez vesmír
 9. Dnes
 10. Tuláčik s dobrou povesťou
 11. Pravda víťazí
 12. Láska drž ma nad hladinou
 13. Žeravé znamenie osudu
 14. Rock do civilu
 15. Moj starý dobrý kabát
 16. Loď do neznáma
 17. Don't kill the truth
Tublatanka - Najvačšie hity No. 1 Pravda víťazí

Cena:

Cena s DPH /
 
Kúpiť
+