Vianočný deň

 

01. Vianočný Deň   

02. Čože Je To Za Znamenie   

03. Narodil Sa Kristus Pán V Betléme   

04. Anjel Pána Glória   

05. Dieťatko Spanilé   

06. Čas Radosti, Veselosti

07. Dobrá Novina

08. Čo Sa Stalo, Prihodilo Na Horách   

09. Anjelským Pozdravením   

10.Šťastia, Zdravia, Dlhô Žitia, Vinšujeme Vám   

11. Tichá Noc Bola

12. Rolničky Rolničky   

13. Sedí Vrabček   

14. Jak Si Krásne Jezuliatko   

15. Sem Pospešte   

16. Odchádzame, Šťastia Zdravia, Vinšujeme Vám