2 CD - Poďme Brratia do Betlehema a Vianočný deň

 

CD 1. Poďme bratia do Betlehema

01. Poďme bratia do Betlehema

02. Povedzte nám pastuškovia

03. Narodil sa Kristus Pán

04. Tichá noc

05. Dobrý pastier sa narodil

06. Pri betlehemskom salaši

07. Búvaj dieťa krásne

08. Pieseň pre stratených synov

09. Pastieri, pastieri, hore vstaňte

10. Nesiem Vám noviny

11. Do hory, do lesa valasi

12. Vstávajte pastieri

13. Ó chýr preblahý

14. Pásli ovce valasi

15. Dnešný deň sa radujme

16. Tichá (hlasná) noc


CD 2. Vianočný Deň

01. Vianočný Deň   

02. Čože Je To Za Znamenie   

03. Narodil Sa Kristus Pán V Betléme   

04. Anjel Pána Glória   

05. Dieťatko Spanilé   

06. Čas Radosti, Veselosti

07. Dobrá Novina

08. Čo Sa Stalo, Prihodilo Na Horách   

09. Anjelským Pozdravením   

10.Šťastia, Zdravia, Dlhô Žitia, Vinšujeme Vám   

11. Tichá Noc Bola

12. Rolničky Rolničky   

13. Sedí Vrabček   

14. Jak Si Krásne Jezuliatko   

15. Sem Pospešte   

16. Odchádzame, Šťastia Zdravia, Vinšujeme Vám