Koncerty a DVD


Niektoré koncerty budú natáčané kamerami profesionálnym štábom a koncom roka 2008 vyjde živé koncertné DVD.